همکاری با ما / معرفی بناها

این بخش با هدف دریافت اطلاعات بناهای مدرن و معاصر ارزشمند از سراسر ایران راه اندازی شده است.

در صورتی که در شهر خود بناهای مدرن و معاصری را واجد ارزش می دانید، می توانید با معرفی آن به دوکوموموی ایران سایر متخصصین را نیز از وجود این بناها مطلع سازید. در آینده فهرستی از این بناها توسط دوکوموموی ایران منتشر خواهد شد.

 

روند معرفی بناها به دوکوموموی ایران:

1 – تهیه عکس هایی از بنا

2- دریافت فرم معرفی بناها از وبسایت و تکمیل آن (پر کردن تمام فرم الزامی نیست و تنها مواردی را که در مورد آن اطلاع دارید بنویسید.)

3 – ارسال تصاویر بنا و فرم معرفی بنا به ایمیل دوکومومو ایران به نشانی : docomomo.ir@gmail.com

 

دریافت فرم معرفی بناها:

دریافت فرم معرفی بناها ( با فرمت word )

دریافت فرم معرفی بناها ( با فرمت pdf )