تغییر مقر Docomomo International

مقر اصلی و دفتر مرکزی دوکوموموی جهانی از بارسلونای اسپانیا به لیسبون پرتغال تغییر یافت. این تغییر مکان در جولای 2013 در شورای اصلی این نهاد مورد بررسی قرار گرفته و از همین ماه (آوریل 2014) دبیرخانه دوکوموموی جهانی رسما فعالیت خود را در لیسبون آغاز خواهد کرد.

DOCOMOMO International Headquarters transfer from Barcelona to Lisbon
Lisbon, 1 April 2014
lisbon
Dear Docomomo Freinds,Docomomo International is pleased to inform that the headquarters have been transferred from Barcelona (Mies van der Rohe Foundation) to Lisbon (Instituto Superior Técnico – Lisbon University).The transference is now under progress and Docomomo International will start working from Lisbon from April 2014.