سیزدهمین کنفرانس جهانی دوکومومو برگزار شد

سیزدهمین کنفرانس جهانی دوکومومو در سئول کره جنوبی از 25 تا 27 سپتامبر 2014 برگزار شد.

گزارش این کنفرانس به زودی بر روی وبسایت قرار می گیرد.