تور یک روزه معماری معاصر / Docomomo Iran Tour

دوکوموموی ایران برگزار می کند:

تور یک روز معماری معاصر در تهران

با بازدید از:

مدرسه عالی مدیریت (دانشگاه امام صادق(ع) کنونی)؛ اثر نادر اردلان

برج آزادی؛ اثر حسین امانت

موزه آبگینه (خانه قوام)؛ با طراحی  داخلی هانس هولاین

جمعه 28 آذر 1393

Docomomo Iran Tour in Tehran:

1. School of Management

2. Azadi Tower

3. Abgineh Museum

December 19, 2014

گزارش برگزاری این برنامه: https://docomomo.ir/?p=260