سمینار بازیافت معماری سوسیالیسم | Recycling Socialism

RecSocSem

سمینار بازیافت معماری سوسیالیسم در راستای برگزاری یک کارگاه دو هفته ای با حضور سه معماری جوان از کشورهای استونی و صربستان به همراه گروهی از دانشجویان معماری ایرانی در تهران برگزار شد.

تیم آموزشی کارگاه در برنامه ریزی دوسالانه معماری تالین (پایتخت استونی) در سال 2013 که محوریت آن باز زنده سازی بناهایی بود که از دوران مدرنیستی و سوسیالیستی استونی تحت فروانروایی شوروی باقی مانده بود.

این سمینار دو ساعته در خصوص این رویداد و همچنین مرور کارگاه این گروه در تهران است که موضوع آن سینماهای خیابان لاله زار، به عنوان نخستین سینماهای ایرانی است که اکنون بلااستفاده هستند.