Author Archives: adminD

خبرنامه دانشکده معماری دانشگاه تهران

گزارش تاسیس دوکومومو ایران در خبرنامه دانشکده معماری دانشگاه تهران: خبرنامه دانشکده معماری دانشگاه تهران شماره 17 و 18 حاوی گزارش تصویب عضویت و تاسیس دوکوموموی ایران و روند آن می باشد. نسخه پی.دی.اف این…

دوکومومو ایران

دوکومومو نهادی بین المللی است که در زمینه مستندسازی و حفاظت از آثار معماری مدرن و معاصر فعالیت می کند. این نهاد در کشورهای جهان دارای نمایندگی های ملی می باشد. دوکومومو ایران در 19…